Arkiv

Begivenheder tidligere

Vinsmagning

Torsdag den 15. november 2018

Borgerforeningen havde i samarbejde med SuperBrugsen og Videbæk Idræts- og Fritidscenter indbudt til vinsmagning torsdag den 15/11. De 70 fremmødte fik en hyggelig aften med en lækker tapasanretning fra centrets køkken og smagsprøver på en række forskellige vin. SuperBrugsen havde inviteret en ekspert fra deres vinleverandør Novin med til at fortælle om vinene. Alle blev klogere på hvad vin er og hvordan den er blevet til. Ind imellem at der blev smagt på og fortalt om vinene underholdte Tina Jensen med hyggelig sang.


En rigtig dejlig aften.


Fællesmøde med foreningerne i Videbæk

Onsdag den 31. oktober 2018

Positivt møde med foreningerne i Videbæk.


Med et stort fremmøde med 45 repræsentanter for et bredt udsnit af foreningerne i Videbæk blev det en god aften. Alle var enige om, at det er vigtigt at foreningerne arbejder sammen.


Et stort tema om formidling af nyheder blev drøftet meget. Hvordan kan foreningerne komme ud med information om aktiviteter og hvordan ændres folks vaner fra læsning af avis til diverse sociale medier. Der var en række forslag til at anvende skærme med information om foreningsaktiviteter.


Videbæk Borgerforening vil nu prøve at samle sammen på ideerne og overveje hvordan vi kommer videre.

Grundlovsmøde.

Tirsdag den 5. juni 2018


Over 100 borgere mødte op til en skøn grundlovsdag i Videbæk Anlæg.


Tina Jensen lagde ud med nogle dejlige sange, som gav en god stemning. Tina synger virkelig godt.


Johannes Esmarch gav os noget at tænke over. Accepter hinanden og vis respekt, så er der gode muligheder for at leve sammen i fællesskab.


Videbæk Borgerforening glæder sig over det store fremmøde.


Affaldsindsamling

Søndag den 22. april


Affaldsindsamlingen var en succes. Omkring 50 friske borgere i alle aldre var klar til at indsamle affald da Marianne Larsen havde budt velkommen til årets affaldsindsamling.


Efter to timers ihærdigt arbejde langs veje og stier, var alle kommet fri af buske og hegn og vendte tilbage til Stjernetorvet, hvor der var kage, kaffe og saftevand.


Anstrengelserne betød, at der nu er 140 kg affald og 395 dåser mindre langs byens veje og stier. Det pynter på vores by og vi er stolte af det arbejde, der er udført for at rette op på det, andre har gjort uden tanke på vores by.


Det blev bemærket, at der ligger rigtig mande plastposer med hunde høm-høm’er langs vores stier. Det opfordrer vi hundeejerne til at rette op på. Når man har gjort sin pligt med at samle op efter hunden, skal posen smides i en affaldsbeholder!


Borgermøde og Generalforsamling

den 26. februar 2018


Videbæk i fremtiden

Mathis Sørensen samlede op på stormødet i Videbæk Idræts- og Fritidscenter den 15. januar. Han fortalte bl.a., at alle – enkeltpersoner, foreninger og virksomheder - er meget velkommen til at sende oplysninger om arrangementer og begivenheder, som skønnes at være relevante for borgere i byen og andre udenfor området. Send en kort beskrivelse med dato, sted og kontaktperson til redaktionsudvalget ved Facebooksiden: ”Videbæk”. Det gøres ved at trykke på knappen øverst til højre lige under coverbilledet: ”Send besked”. Medsend meget gerne billede evt. fra sidste år eller lignende. Efter mødet sendes gerne en opfølgning med billede fra arrangementet


Jan redegjorde for det nye tiltag ved Ringkøbing-Skjern Kommune med et Byforum i de fem centerbyer. Kommunen har bevilget 200.000 kr. til hver centerby i de næste fire år. På tilsvarende måde som landområderne har penge til lokalt arbejde. Pengene er stillet til rådighed for at udvikle nye tiltag til gavn for centerbyerne og for samarbejdet på tværs i kommunen.


Organisationsplanen har været tilrettet samarbejdet med Mathis Sørensen under hans midlertidige ansættelse. Når han rejser, er der behov for en tilretning i organisationsplanen, ligesom der er nogle formalia, der skal være på plads omkring reglerne for bevillig til Byforum. Derfor er der lavet ny organisationsplan for Videbæk Borgerforening og de tilknyttede grupper.


Den nye organisationsplan kan se her på hjemmesiden.


Vision 2020

Ved borgermødet i 2013 kom der ca. 150 ideer til opgaver, som Videbæk Borgerforening kunne arbejde med. 38% af opgaverne er blevet løst og der arbejdes stadig med 16%. Nogle af de resterende opgaver vil blive taget op, medens andre ligger udenfor vores muligheder.


For at sikre at vi stadig arbejder med de rigtige opgaver og for at optage nye opgaver, blev deltagerne bedt om at skrive ideer og ønsker op på gule sedler. Der kom 63 nye ideer, som Borgerforeningen vi se på i den kommende tid.


Generalforsamling


1.Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Vennevold

Referent: Peter Jørgensen


2.Valg af stemmetællere

Birgit Højris og John Ulrich


3.Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden. Drøftelse og godkendelse.

Fremlæggelse ved Jan Holm Rasmussen. Jan lovede at foreningen vil arbejde videre med forslagene fra tidligere på aftenen.

Der kom et forslag om at bruge MobilePay ved opkrævning af kontingent.

Formandens beretning blev godkendt.


4.Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse og godkendelse.

Fremlæggelse ved Ole Hansen

Regnskabet godkendt.


5.Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Bestyrelsen havde ingen forslag

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne


6.Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår – dvs. 2019

Bestyrelsens forslog uændret kontingent i 2019:

•Husstands medlemskab 150 kr.

•Personligt medlemskab 75 kr.

•Firma medlemskab 300 kr.

Forslaget blev vedtaget.


7.Valg af:

3 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år

•Ole Hansen - modtager genvalg

•Peter Jørgensen - modtager genvalg

•Jan Holm Rasmussen – modtager ikke genvalg

•Bestyrelsen foreslår genvalg og valg af Lisbeth Vendelbo

Alt blev vedtaget som foreslået.


2 bestyrelses suppleanter

•Erling Damgaard – modtager ikke genvalg

•Niel Hansen – modtager genvalg

•Bestyrelsen foreslår Niels Hansen

•Bestyrelsen forslår genvalg og valg af Martine Junker Astrup

Alt blev vedtaget som foreslået.


2 revisorer

•Leif Lysgaard – modtager genvalg

•Per Mejlgaard – modtager genvalg

1 revisor suppleant

•Vi har ingen

Vedtaget som foreslået.


8.Eventuelt

Der blev rettet stor tak til Erling Damgaard for hans arbejde både som formand, menigt med lem og suppleant i bestyrelsen.


Der blev rettet en rettet en stor tak og overrakt en lille opmærksomhed til Jan Holm Rasmussen for hans store arbejde i bestyrelsen og for arbejdet for Videbæk gennem mange år.


Videbæk på landkortet

Borgermøde i Videbæk- Idræts- og Fritidscenter den 15. januar 2018


Herning Folkeblad skrev: Hvis interessen for at være med til at sætte Videbæk på landkortet og markedsføre byen kan tages som en målestok for byens muligheder, går Videbæk en gylden fremtid i møde. Andet kan man ikke udlede af stormødet i Videbæk Idræts- og Fritidscenter mandag aften, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Videbæk Handel og Erhverv og Videbæk Borgerforening satte fokus på arbejdet med at markedsføre Videbæk. Der var sat stole og borde op til 80 deltagere i mødet, men en foldevæg måtte fjernes, så der kunne sættes ekstra borde og stole til. Et stykke over 100 deltagere samlede arrangementet.


Mathis Sørensen bød velkommen til mødet. Han er ansat af Ringkøbing-Skjern Kommune til at sætte Videbæk på landkortet i en tidsbegrænset stilling.


Mathis sagde i sin indledning - Der er jo ingen tvivl om, at det er jer, der bor her, der kan være de bedste ambassadører for byen. I kan snakke byen ned, men I kan også snakke byen op ved at fokusere på de mange positive ting, der er her i Videbæk. Og ved at dele jeres holdninger med andre.


Mathis har senest sat en kampagne i gang for at få os til at fortælle om Videbæk. Dem der bruger Snapchat og Facebook kan anvende #jegborividebækfordi. Andre kan være med ved at fortælle hvorfor de bor i Videbæk i mange forskellige sammenhænge.


Mødelokalet var pyntet med forskellige bud på #jegborividebækfordi og der kom endnu flere frem på mødet. Nogle eksempler:

•Her er fællesskab.

•Vi har det meste - og kender de fleste.

•Gode idrætstilbud til børn og unge. Arrangementer i Videbæk Handel.

•Her er et godt socialt fællesskab. Gode forretninger.

•Mange gode foreninger, butikker, kunst, idræt, arbejdspladser, samvær.

•Fordi byen har det hele.

•Jeg kan li' at være her.

•Her er jeg født, her har jeg hjemme. Her er plads, skønne mennesker og flot natur.

•Bor i Videbæk, fordi her er mennesker gode ved hinanden.


Thomas Andersen, stabschef i Viden & Strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune fortalte, at en del af formålet med kampagnen er at gøre indbyggerne i Videbæk til livslange ambassadører for byen. Så langt rækker det kommunale engagement i projektet ikke, når Mathis stopper skal byen til dels klare sig selv.


Thomas Andersen fortalte også, at 40 procent af de mennesker, der flytter til Ringkøbing-Skjern Kommune, har boet her før og en tredjedel af de unge mennesker, der flytter fra kommunen for at få en uddannelse, flytter ikke til de fire store universitetsbyer, men flytter til kommunerne i nærområderne. Det skal vi naturligvis tænke over i vores arbejde med at få folk til at flytte til Videbæk.


Anne Grethe Madsen, der står i spidsen for ”Flyt mod vest”-kampagnen, fortalte om kampagnen og hjemmesiden. Hun gav nogle tips til, hvad man kan brande Videbæk på og dermed få endnu flere til at slå sig ned i kommunens tredjestørste by. Her nævnte Anne Grethe Madsen blandt andet den forventede befolkningstilvækst, når supersygehuset i Gødstrup åbner. Med en transporttid på blot et kvarter mener hun, det er oplagt, at mange tilflyttere skal slå sig ned i Videbæk. Blandt andet på grund af de lavere huspriser, der betyder mere end et par tusinde kroner ekstra i rådighedsbeløb for standardfamilien.


Et par af arbejdsgrupperne havde på et møde arbejdet med mulighederne for at sætte Videbæk på landkortet. Fra arbejdsgrupperne orienterede Sven Erik Steffensen om samarbejdet. Samarbejdet er afgørende for, om vi får succes. Foreninger, virksomheder og borgere skal stå sammen. Vi vil være en attraktiv bosætningsby. Det er vigtigt, at alle støtter op om det. Hvis man har en vision uden en handling, er det bare en drøm. Vi har brug for at stå sammen. Når der er et arrangement, så møder vi alle op. Peter Vennevold talte om koordinering. Borgerforeningen vil gerne på banen og koordinere med støtte fra en faglig person. Så kan vi få de gode ideer til at spille sammen. Det nytter ikke noget, vi har det godt, hvis ikke vi signalerer det, sagde Peter Vennevold. Netop kommunikationen og formidlingen af de gode historier er lagt i hænderne på Lilli Tobiasen, Anja Bernhard og Ulla Fløe Andersen. - Vi har brug for, at foreningerne kommer med de gode historier, som vi så vil formidle, lød det fra gruppen, som opfordrede alle til at søge efter profilen ”Videbæk” på Facebook


Det at sætte Videbæk på landkortet og fortælle de gode historier kan der ikke holdes et møde om med en slutning og en fed konklusion. Det er et emne der altid skal være i vore tanker. Vi vil følge op på emnet ved vores generalforsamling den 26. februar 2018.Grundlovsmøde I Videbæk Anlæg

Vejret og Videbæk Anlæg viste sig fra deres pæne sider da 80 deltagere var med til at fejre grundloven.

Mødet begyndte med fællessang af ”I Danmark er jeg født” , hvor trioen Genfejl sang for og spillede til. Derefter spillede og sang Genfejl otte sange med meget varierede budskaber. Deltagerne var meget begejstrede for deres musik og sang. Stor tak til Emil, Janni og Randi for et flot indlæg.

Hvad publikum næsten ikke opdagede, var nogle tekniske problemer med lyden lige før start. Flemming fik dog hurtigt hjælp af Gustav, så alt var klar til start. Vi siger også tak til dem.

Lotte Bliddal holdt grundlovstalen med temaet ”Vold mod kvinder og demokrati”.

Lotte Bliddal talte om den måde, vi i samfundet opfatter kvinder i relation til grundloven, hvor der står, at mænd og kvinder er ligeværdige og har samme rettigheder og pligter. Lotte påviste mange områder, hvor kvinder og mænd stadig ikke er ligeværdige. Lotte var klar over, at det ikke er et populært emne at dykke ned i. Man bliver hurtigt dømt som værende en hysterisk kælling eller en rødstrømpet radikal feminist, som har mistet evnen til at se nuanceret på tingenes tilstand, men Lotte er ikke bange for eventuelt at få lidt klø.

Det gav stof til eftertanke og vi siger tak for en god grundlovstale.


Se hele talen her: Lotte Bliddals grundlovstale 2017


Besøg på Politistationen i Holstebro

Videbæk Borgerforening havde en spændende aften på politistationen i Holstebro.

Vi fik en fyldig redegørelse for politiets arbejde. Vi tog mere trygge hjem til Videbæk efter mødet. Der er udfordringer for politiet, men der blev klart givet udtryk for, at man er opmærksomme på disse udfordringer.

Borgermøde/generalforsamling 27. februar 2017


Oplev OL i Rio igen


v/Brian Videbæk og Arne Stampe.


Arne og Brian kom ind i salen udklædte som danske roligans

Planlægning af turen startede allerede i maj 2015. 65 billetter blev bestilt.

De boede 2 min fra Cococabana Beach, hvor de lejede god lejlighed gennem Airbnb.


De første dage gik med almindelig turist tur. Resten af turen gik med mange forskellige sports oplevelser hver dag. Det krævede en stram planlægning så flest ”kampe” blev nået.


Arne og Brian blev venner med mange atleter og andre danske tilskuere, de gjorde sig meget positivt bemærket med det store Dannebrog med teksten Videbæk midt på som også kunne ses på TV til mange sportsbegivenheder.


Det var et rigtigt godt foredrag krydret med mange billeder. Der var stor ros og klapsalve til Arnn og Brian. Videbæk Borgerforening kvitterede med en lille kurv til hver.


Videbæk i fremtiden


Fremlæggelse af Helhedsplan for Videbæk By v/ Svend Erik Steffensen, Videbæk Udviklingsforum.


Svend Erik redegjorde for status for mange af de projekter der blev sat i gang efter borgermødet i 2013.


For at styre de mange initiativer og for at komme i den rigtige retning har man samlet organisationen i Videbæk Udviklingsforum, som hører under Videbæk Borgerforening men som også har deltagelse fra Videbæk Handel og Erhverv.


Der var ikke mange kommentarer til fremlæggelsen, men der blev nikket og tilkendegivet opbakning til det arbejde der udføres.Generalforsamling


1.Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Vennevold

Referent: Tove Lysgaard


2.Valg af stemmetællere

Niels Hansen og Peter Jørgensen


3.Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden. Drøftelse og godkendelse.

Fremlæggelse af Jan Holm Rasmussen

Formandens beretning godkendt med applaus.


4.Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse og godkendelse.

Fremlæggelse af Niels Hansen

Regnskabet godkendt med applaus.


5.Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Bestyrelsen har ingen forslag

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne


6.Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår – dvs. 2018

Bestyrelsens forslag til kontingentændring:

Husstands medlemskab hæves fra 100 til 150 kr.

Personligt medlemskab hæves fra 60 til 75 kr.

Firma medlemskab uændret 300 kr.

Forslaget er vedtaget enstemmigt.


7.Valg af:

4 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år

•Niels Hansen- modtager ikke genvalg

•Tove Lysgaard - modtager ikke genvalg

•Peter Vennevold – modtager genvalg

•John Ulrich – modtager genvalg

•Peter Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Heidi Soppeland, der er udtrådt. Peter følger Heidis turnus og er på valg næste år

•Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Larsen og Birgit Højris

Alt er vedtaget som foreslået!


2 bestyrelses suppleanter

•Erling Damgaard – modtager genvalg

•Bestyrelsen foreslår Niels Hansen

Alt vedtaget som foreslået.


2 revisorer

•Leif Lysgaard – modtager genvalg

•Per Mejlgaard – modtager genvalg

1 revisor suppleant

•Vi har ingen

Vedtaget som foreslået!


8.Eventuelt

Forslag fra medlemmer

Ulrik Sletten foreslog at vi bruger Arne Stampe og Brian Videbæk til at markedsføre Videbæk, de er jo allerede et brand. F.eks. ”Brasilien uniformen” og Videbæk Dannebrog inde i V’et i rundkørslen.


Forslag til at få flere unge mennesker som medlemmer og i bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Måske finde ambassadører som så skal arbejde med at få unge med.


Besøg på Politigården Holstebro – opfordring til at tilmelde sig.


Der blev overrakt en lille opmærksomhed til Heidi, Tove og Niels med tak for indsatsen i Videbæk BorgerforeningEfterårs farver i aboretet.

Hjælp med at holde Videbæk præsentabel.


Videbæk Borgerforening arbejder på flere måder på at få folk til at bosætte sig i Videbæk. Mange borgere deltager i frivilligt arbejde med at tiltrække nye borgere og gøre opmærksomt på, at vi har en dejlig by.


Vi har også brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at sørge for, at din hæk er klippet, så fortovet er frit i fuld bredde. Fortovet ser også bedst ud, når det er frit for ukrudt.


Det betyder rigtigt meget, når man kommer gennem byen, at fortovene er frie for ukrudt og udhængende beplantning. Vi får ofte bemærkninger om, at vores by er pæn og at den ikke ligner en spøgelsesby, som man ser nogle steder. Hvis vi skal bevare dette gode ry, er det vigtigt, at alle hele tiden sørger for at holde fortovet i orden.


Tak til alle, der holder deres hæk og fortov i orden og en opfordring til nogle få om at gøre det lidt bedre.


Årets Bygning 2016


Borgerne har valgt Søndergade 59 til årets bygning 2016

Affaldsindsamling i Videbæk


Sammen med Danmarks Naturfredningsforening samlede vi affald på gader og stræder.

Ca. 40 mødte op og vi fik samlet ca. lige så mange sække affald.

Vejret var dejligt og humøret højt.

Beretning fra generalforsamling


Året 2015 startede med borgermødet med fremlæggelse af status på Visions2020 projekter. Der var en fantastisk opbakning til mødet. Der kunne ikke være flere i salen. Videbæk Borgerforening er meget stolte og tilfredse med det store arbejde, der udføres i grupperne i Vision2020 som er etableret af Borgerforeningen i samarbejde med Handel- og Erhverv i Videbæk.


Vi har taget initiativ til affaldsindsamling den 19. april i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.  Tove har stået for arrangement og sørget for alt det praktiske. God dag med pæn opbakning. Det er en aktivitet, der afvikles flere stede i Danmark. Videbæk Borgerforening er med igen i år den 17. april. Vi har taget kontakt til skoler og børnehaver og opfordret til, at de sætter fokus på emnet og lave aktiviteter i ugen op til den 17. april. Det betyder noget, at Videbæk by og dens omgivelser ser rene og pæne ud. Både for besøgende, men bestemt også for potentielle tilflyttere. Jeg kan kun opfodre til, at alle hjælper til. Det er der bestemt også mange, der gør, men der er enkelte steder, hvor det kunne gøres bedre.


Vi har desværre også enkelte utilpasset unge, som ikke kan lade være med at ødelægge fællesskabets ting. Det er sørgeligt at konstatere der igen, igen er øvet hærværk på ting, som fællesskabet har etableret og brugt tid og penge på at etablere til fællesskabets bedste. Sørgeligt – jeg vil opfordre til at melde det til politiet, også hvis man ved, hvem personerne er.


Videbæk Borgerforening afholdte igen i år Grundlovsmøde den 5. juni med folketingsmedlem Anette Lind som taler. Det var jo 100 året for kvinders valgret. Vi havde også et musisk indlæg på dagen, som også blev leveret af et medlem fra familien Lind.


Arboretet blev endelig færdig med officiel indvielse den 17. august, det var starten på ugen med en ny aktivitet I Videbæk – nemlig Byfest i Videbæk arrangeret af Videbæks Venner, der er en foreningen, der er etableret efter det første Borgermøde. Videbæks Venner gjorde det særdeles udmærket. Tak for det. Videbæk Borgerforening har allerede besluttet at deltage igen i uge 34, desuden arbejder vi i forbindelse med Byfesten på at vælge årets Bygning. Det vil der blive informeret nærmere om, når vi har proceduren på plads.


John, Erling og Niels har været de drivende kræfter i projektet omkring Arboretet.


I forbindelse med færdiggørelsen af Arboretet, måtte vi, for at kunne betale vores regninger, stifte gæld. Det ville vores hovedbank ikke give lov til. Vi måtte derfor meget nødtvungen skifte til ny hovedbank forbindelse – nemlig Nordea. Vi er ikke en økonomisk stærk forening, så det her skal være undtagelsen, der bekræfter reglen.


Efter opfordring fra borgere har vi søgt om lys på stien ved arboretet. Det blev afvist af kommunen.


Borgerforeningen har arbejdet på at få opsat skilte ved omfartsvejen, der viser hen til Vestjyllands Kunstpavillon. Vi har forsøgt hos kommunen og trafikstyrelsen. Ingen steder var der velvilje til at hjælpe eller give tilladelse til opsætning af de ønskede skilte.


Videbæk Borgerforening har indgået en aftale med Statens Museum for Kunst omkring Statuen Midsommer i anlægget. Det koster Borgerforeningen 600 kr pr år de næste 25 år. Tidligere betalte Borgerforeningen 1200 kr pr år.


Borgerforening har ansøgt om lys og asfalt på resten af Henning Larsens Vej, hvilket byrådet har bevilget til udførsel i 2016.


Borgerforeningen holder øje med Hundeskoven, der også er etableret af Videbæk Borgerforening. Der er blevet spredt flis på stierne i Hundeskoven sidste år.


Borgerforeningen har været særdeles aktiv i processen med at bevare arbejdspladserne på rådhuset i Videbæk. Vi fik indsamlet næsten 1800 underskrifter, de blev afleveret til borgmesteren. Peter Vennevold har udført en ekstraordinær stor indsats i arbejdet med at styre processen og afleveringen af underskrifterne.


Videbæk Borgerforening har også undersøgt muligheden for at få Borgerservice tilbage til Videbæk Rådhus. Det er ikke lykkes. Der blev så arbejdet med biblioteket som alternativ. Det må vi erkende, der ikke var opbakning til hos kommunen.


Borgerforeningen har fået revideret kunstfolderen, der udgives af Borgerforeningen. Der er stor efterspørgsel på kunstfolderen. Den kan bruges som forslag til en gåtur blandt alle Videbæks kunstværker af både videbækborgere og besøgende i byen.


Cykelsti fra Videbæk til Skråvejen på Sønderupvej har Borgerforeningen ligeledes forsøgt at få gennemført. Der er noget, der tyder på, at det vil lykkes i den nærmeste fremtid.


Borgerforeningens 2 repræsentanter i Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon - Lotte Bliddal og Jan Holm Rasmussen - har bestyrelsen genvalgt for en ny 4 års periode.


Videbæk Borgerforening har igen i 2015 arrangeret vinsmagning sammen med Videbæk Idræts og Fritidscenter af 2015. Det var den 19. november, med rigtig god opbakning i alt 128 deltager incl hjælpere. Et arrangement vi gerne gentager, men centeret har fået ny leder. Så vi skal lige have afklaret, om der stadig er interesse for at deltage i dens slags arrangementer hos Fritidscentret. Tak til Holger for din indsats med de arrangementer.


Videbæk Borgerforening har igen i 2015 sammen med Handel-og Erhverv  i Videbæk sørget for optoget og juletræs tænding den 20. november.


Springvandet i anlægget er nu officielt overdraget til Foreningen Vestjyllands Kunstpavillon. Det er den forening, der har gavn af og bruger springvandet, hvorfor bestyrelsen har overdraget springvandet til dem.


Videbæk Borgerforening har været medunderskriver på en opfordring til Ringkøbing-Skjern Kommune om etablering af atletikfaciliteter ved Videbæk Skole. Hvilket nu vil blive en realitet, da der er bevilget 1,65 mio til etablering af et tidssvarende atletikanlæg.


Borgerforeningen har ansøgt Kommunen om opsætning af skilte der oplyser om, at knallertkørsel er forbudt i anlægget. Der er nu skilte ved de mest brugte indgange. Cykling i anlægget er i øvrigt heller ikke tilladt. Det er Erlings fortjeneste, at vi har fået opsat skiltene.


Videbæk Borgerforening arbejder sammen med andre borgerforeningerne på at få fælles informationstavler ved indkørsel til de 5 center byer.


Borgerforeningen har søgt Nærværdipuljen hos Vestjyllands Forsikring og fået stillet 25.000 kr i udsigt. Det vil så redde vores økonomi. Vi har nu fået pengene i starten af 2016. Tusind tak for den hjælp skal der lyde til Vestjyllands Forsikring. Det er en uvurderlig hjælp i vores nuværende situation.


Der er sendt en forespørgsel til kommunen vedrørende bomme ud for stierne ved Nygade efter opfordring fra nogle borgere i Videbæk. Vi har fået en positiv tilbagemelding på, at de vil blive opstillet, når vejret tillader det. Vi har efterfølgende konstateret, at de er sat op.


Videbæk Borgerforening har påtaget sig en ny opgave, nemlig opfyldning på de 6 standere med poser til hundeekskrementer.  Det er en frivillig Videbæk borger, der har påtaget sig opgaven. Tak for det.


Vi har deltaget i et møde sammen med øvrige sogneforeninger fra den gamle Videbæk Kommune indkaldt af Videbæk Erhvervsforum for at udarbejde fælles ønsker til cykelstier i vores del af kommunen. Lidt er da sket. Der er etableret sti ved Rosenalle til stien til Hundeskoven. Det er et af forslagene fra Videbæk Borgerforening, der skal binde stisystemerne i Videbæk sammen til et sammenhængende stisystem. Inga har arbejdet og arbejder stadig på projektet i en af Vision2020 grupperne.


Videbæk Borgerforening deltager også i arbejdet med branding og bosætning i den østlige del af kommunen – det sker sammen med Kommunen, andre borgerforeninger og Videbæk Erhvervsforum.


Videbæk Borgerforening har naturligvis også en hjemmeside – WWW.VIDEBAEK-BORGERFORENING.DK, som med fordel kan bruges til at få mere at vide om Borgerforening. Her kan man også melde sig ind i Borgerforeningen. Derudover er der som opfølgning på et tidligere borgermøde oprettet en hjemmeside, der fortæller alt om Videbæk – WWW.VIDEBÆK.DK  der også har reference til facebook. Alt det styres suverænt at Gert Mikkelsen helt på frivilligt basis. Stor tak til Gert for det enorme frivillige arbejde med at holde begge opdateret. I den sammenhæng er der en ting, jeg ikke kan forstå. Det er den manglende vilje hos foreningerne i Videbæk til at bruge den gratis aktivitetskalender, der er på hjemmesiden. Hvis alle brugte den, ville vi eksempelvis undgå at flere store arrangementer blev etableret på samme dato, og alle borgere i Videbæk ville et sted kunne se, hvad der sker i Videbæk. Jeg vil kraftigt opfordre alle foreninger i Videbæk til at bruge aktivitetskalenderen.


Bestyrelsen har virkelig haft arbejdstøjet på og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke for et fantastisk samarbejde og en enorm arbejdsindsats i bestyrelsen. Jeg vil ligeledes takke alle de frivillige, der har ydet og fortsat yder en stor indsat i arbejdsgrupperne i Vision2020. De viser, vi kan, når vi løfter i flok.


Vi arbejder intens på at øge medlemstallet, hvilket åbenbart er meget svært. Videbæk Borgerforening har mottoet ”Sammen i Fællesskab”.  Det hentyder til at fællesskabet gør stærkere. Det kan derfor undre mig, at der ikke er større opbakning, med det engagement Videbæk Borgerforening udviser for Videbæks ve og vel. Det er vigtigt, vi løfter i flok og bakker op. Vi må erkende, at der ikke kommer noget af sig selv i Videbæk.   Jeg håber de tilstedeværende vil fortælle venner og naboer i Videbæk om Videbæk Borgerforening og behovet for en Borgerforening med et stort medlemstal og derfor opfodre til at tegne medlemskab. Samme i fællesskab gør os stærkere, når vi skal løfte en sag for Videbæk.Borgermøde i Videbæk


Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00

på Westergaards Hotel.

Videbæk er din by Arbejdsgrupperne fra Vision 2020 kommer og fortæller om status for deres arbejde.

Mød talrigt op, kom med nye ideer, tag del i opgaverne med at skabe din by. Skal vi eksempelvis have velkomstambassadører til at tage imod tilflyttere?

Politiet kommer og fortæller om »Tryghedsambassadører«. Én af vores lokale tryghedsambassadører og stifter af »Nabohjælp«, Lars Pedersen, kommer og fortæller om sit arbejde i byen med at skabe tryghed.

Der serveres gratis kaffe. Øl og vand kan købes.

GeneralforsamlingVidebæk Borgerforening afholder efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 21.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Medlemskort til Videbæk Borgerforening kan købes på mødet.


Vinsmagning med mere i Videbæk Idræts- og Fritidscenter

 

Torsdag d. 19. november 2015 

19:00 - 22:00 

Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, Danmark 

Videbæk Borgerforening og Videbæk

Idræts- og Fritidscenter inviterer til en hyggeaften, hvor vin, gode smagsprøver og oplevelser er i højsædet.

Vinsmagning: ABC Lavpris vil præsentere et udvalg af deres vine og hjælpe med at finde den perfekte vin til julen.

Orkide Original Thai Massage vil præsentere muligheder inden for massage og wellness samt servere smagsprøver på deres hjemmelavede forårsruller.

Gårdbutikken Økoladen fra Højmark vil servere udvalgte specialiteter og smagsoverraskelser fra butikken + smagsprøver på kyllinger fra Frank Boddum, Ølstrup.

Kom og oplev denne fantastiske aften og mulighed for at gøre en god handel.

Pris 100 kr. pr. person

- medlemmer af Videbæk Borgerforening 75 kr.

Tilmelding på tlf. 97 17 13 22 eller nl@vifc.dk 


Seneste begivenhed

Juletræstænding

Fredag den 16. november


Godt og vel 500 børn og deres forældre og bedsteforældre hjalp i fredags med at vække julemanden således at juletræet kunne tændes. I Borgerforeningen havde vi som sædvanligt pakket slikposer, som blev uddelt til alle de opmødte børn.


En dejlig tradition bar endnu en hyggelig aften med sig. Tak til alle der deltog og (tidligt) glædelig jul!

August 2015

Så blev Aboretet indviet. Mandag aften kl.18.30  var der mødt ca 40 personer op som fik en rundvisning og forklaring af John Ulrich.

Jun. 2015: Grundlovsmøde i anlæget

Kl. 14.30 startede grundlovsmødet i anlæget. Erling Damgaard bød velkommen, og overlod mikrofonen til Asbjørn Lind, som sang et par sange for alle 70-80 fremmødte.

Efter sangene gik MF. Annette Lind på talerstolen. Hun talte om hvor vigtig grundloven er og at det er vigtigt at værne om de rettigheder der er i den. Annette kom også ind på at det er 100 år siden at kvinder fik stemme ret.

Vi sluttede med en fælles sang.Apr. 2015: Affaldsindsamling søndag d. 19 april.

Kl 9 søndag stod mange i Videbæk klar til at deltage i Affaldsindsamlingen og de blev sendt ud i Videbæk By og indfaldsvejene for at samle affald.

Der var flere der blot kom forbi men de fik også en pose og vest og tog del i opgaven.


Forsikringsselskabet Vestjylland gav veste til alle så alle kunne lave det under trygge forhold.


Der blev samlet mange sække affald som kommunens folk tog imod og sørgede for at det blev behandlet korrekt.


Det er helt fantastisk hvad der bliver smidt ud i naturen, der var både pistoler, gummihandsker, kondomer, flasker med urin, og et helt vildt antal dåser, osv. .


Det var jo konfirmationssøndag og vore indsamler mødte mange gæster som roste dem for det gode initiativ, og gav udtryk for at næste gang ville de også være med.


Efter at de havde samlet affald havde Tove sørget for saftevand, kaffe og kage til alle, og herved blev Stjernetorvet i Videbæk rigtig hyggelig.


Tove Lysgaard vil gerne rose og takke alle som brugte nogle timer på at gøre vor by og natur ren for affald.


Feb. 2015: Referat af borgermødet 23. februar

Læs referatet her

Dec. 2014: Skilte ved aboretet

Aboretet`s adresse er Gl. Kongevej 1D

Nov. 2014: Nymalede låger ved Herborg Bakker

Så blev lågerne ved indgangen til Herborg Bakker fra bakkevej, igen sat op. Vi har repereret søjlerne og malet lågerne, så nu ser de fine ud igen.

Vi har beskåret lidt omkring søjlerne, så man bedre kan se søjler og låger.

Okt. 2014: Nye planter i aboretet

Arbejdet med aboretet skrider frem, der er blevet plantet i torvene og allèen med lind, er blever skiftet ud med søjleeg. – Vi håber at blive færdige inden december.

Videbæk Borgerforening – bestyrelsen@videbaek-borgerforening.dk

Billedgalleri